Meer vraag naar cursussen "Omgaan met agressie"


MOLENHOEK, 20091223 -- Politici willen een hardere aanpak, verzekeraars kunnen claims indienen bij geweldplegers en computers herkennen agressie als emotie. In het najaar van 2009 staat agressie meer dan ooit in de belangstelling. Maar wat te doen wanneer je zelf met agressie wordt geconfronteerd? Door incidenten, initiatieven en de aandacht van de media, neemt de vraag naar cursussen toe, niet alleen vanuit organisaties maar ook vanuit werknemers. Daarom organiseert COCON steeds meer cursussen "omgaan met agressie" op basis van open inschrijving.

De cursussen zijn bedoeld voor mensen die door de aard van hun werk in aanraking komen met verbale dan wel fysieke agressie. Dit kunnen mensen zijn die werkzaam zijn in de zorgsector, bij politie, justitile instellingen, sociale diensten of andere gemeentelijke instellingen, maar ook personen die toezichthoudende taken hebben zoals baliemedewerkers, scheidsrechters of stewards.

Het gaat tijdens de cursussen niet alleen om praktische handvatten voor het oplossen van agressieve situaties. Deelnemers verwerven inzicht in eigen gedrag, bouwen zelfvertrouwen op, beheersen ook technieken ter voorkoming van agressief gedrag en leren effectief om te gaan met stress en begeleiding van collega's.

De cursus "omgaan met agressie" op inschrijving is opgebouwd uit vijf thema's en duurt twee dagen. De cursussen worden gegeven door ervaren trainers die actief werkzaam zijn in hun vakgebied. COCON verzorgt bijna 15 jaar trainingen in de zorg, het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en bij politie en justitie. COCON is sinds 1999 door CEDEO erkend opleidingsinstituut. Meer informatie over COCON is te vinden op www.coconbv.nl


Deel: ' Meer vraag naar cursussen "Omgaan met agressie" '
Lees ook