Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 12 JANUARI 1999

Meer vrouwen in beheerraden Vlaamse openbare instellingen

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister Brigitte GROUWELS principieel maatregelen goedgekeurd die moeten bijdragen tot een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de beheersorganen van de Vlaamse openbare instellingen waarvan de samenstelling wordt goedgekeurd of bekrachtigd door de Vlaamse regering of door één van haar leden.

Vanuit de vaststelling dat er tot op heden weinig vrouwen verantwoordelijke functies hebben binnen de beheersorganen van deze instellingen, wordt er gesteld dat hoogstens nog 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn. De Vlaamse regering schrijft deze verplichting in het besluit dat de bevoegdheden van de leden van de regering regelt. Enkel de instellingen waar de wijziging van de samenstelling van het beheersorgaan gedeeltelijk gebeurt of bij een tussentijdse vervanging van één der leden, is tijdelijk een afwijking mogelijk. Tegen 1/1/2002 zullen evenwel ook zij op een evenwichtige wijze samengesteld moeten zijn.

Om de organisaties die kandidaten mogen voordragen mee te responsabiliseren, wordt hen gevraagd steeds een mannelijke en vrouwelijke kandidaat voor testellen. Zolang zij dit niet doen, blijft dat mandaat open. Om de werking van de instelling niet te blokkeren, zal de Vlaamse regering zonodig na zes maanden zelf een kandidaat voorstellen. Deze verplichting wordt bij decreet opgelegd aan alle instellingen waarvan de samenstelling door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd of bekrachtigd, zoals de Vlaamse openbare instellingen en de vzw's waarvan de samenstelling en opdracht bij decreet werden geregeld. De Vlaamse regering heeft een voorontwerp van decreet in die zin principieel goedgekeurd. Een gelijkaardige verplichting bestaat nu reeds voor de adviesorganen van de Vlaamse overheid.

info : Nicolaas Vlaemynck, woordvoerder van minister Grouwels - tel. (02) 227 27 81
e-mail: persdienst.grouwels@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer vrouwen in beheerraden Vlaamse openbare instellingen '
Lees ook