Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 MAART 1999

Meer vrouwen in bestuursorganen van de Vlaamse overheid

Na advies van de SERV en de Raad van State keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Brigitte GROUWELS definitief het ontwerpdecreet goed dat een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de bestuurs- en beheersorganen van de Vlaamse overheid beoogt. Dit ontwerpdecreet wordt nu worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Het ontwerpdecreet bepaalt dat hoogstens twee derden van de mandaten tot hetzelfde geslacht mogen behoren. Om de benoemende overheid de mogelijkheid te geven de meest geschikte kandidaten aan te duiden, zal iedere voordragende instantie per mandaat telkens 1 man en 1 vrouw moeten voorstellen.

Na goedkeuring door het Vlaams Parlement zullen de bepalingen meteen in werking treden.

info : Nicolaas Vlaemynck, woordvoerder van minister Grouwels - tel. (02) 227 27 81
e-mail: persdienst.grouwels@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer vrouwen in bestuursorganen van de Vlaamse overheid '
Lees ook