Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Persbericht ministerraad
7 maart 2003

Meer zeggenschap over werktijden voor werknemers

Werknemers krijgen in de toekomst meer zeggenschap over hun arbeidstijden. Dit staat in het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Van Dijke (CU). De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten het wetsvoorstel te bekrachtigen. In de huidige Arbeidstijdenwet is opgenomen dat werkgevers rekening dienen te houden met de persoonlijke omstandigheden van hun werknemers. De gewijzigde wet geeft nu een nadere invulling van de persoonlijke omstandigheden. Dit zijn zorgtaken en maatschappelijke verplichtingen van werknemers. In de wet staat wel dat werkgevers alleen tegemoet hoeven te komen aan de wensen van hun werknemers als dit redelijkerwijs van hen kan worden verwacht. Daarnaast hebben werknemers de mogelijkheid om werk op zondag te weigeren. In de gewijzigde wet moet de werknemer voortaan expliciet instemmen met werken op zondag als dit noodzakelijk is door bedrijfsomstandigheden. De indieners van de wet willen hiermee het belang van de zondag als collectieve rustdag benadrukken. Voor sectoren waarbij werken op zondag hoort bij de aard van het werk, zoals onder andere in de zorg, geldt deze bepaling in de gewijzigde Arbeidstijdenwet niet. Bussemaker en Van Dijke hebben dit wetsvoorstel ingediend, omdat zij constateerden dat door de flexibilisering van werktijden het privé-leven van mensen onder druk komt te staan. Door werknemers meer inspraak te geven in hun werktijden krijgen zij meer mogelijkheden om werk te combineren met sociale taken en verantwoordelijkheden buiten hun werk. De wet wordt binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd en treedt zes weken na publicatie in werking. RVD, 07.03.2003Deel: ' Meer zeggenschap over werktijden voor werknemers '
Lees ook