Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 18/09/2001Onderzoek Forensische psychologie VU:
Meer zelfmoordpogingen op politiebureaus dan gemeld

Slechts in 12 procent van de gevallen melden politiebureaus zelfmoordpogingen van arrestanten aan de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, terwijl ze verplicht zijn dat altijd te doen. Dit en meer blijkt uit een onderzoek van het Forensische Psychologie Programma van de afdeling Klinische Psychologie aan de VU; de resultaten staan beschreven in het boek Pogingen tot zelfdoding in politiebureaus van dr. Eric Blaauw. Dit werd vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Uit het onderzoek, verricht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, blijkt dat er jaarlijks vijf sterfgevallen plaatsvinden in een politiebureau. Politiebureaus melden elk jaar zo´n 37 mislukte suïcidepogingen, maar Blaauw schat het werkelijke aantal op 275. Om deze cijfers boven tafel te krijgen, is in de jaren 2000 en 2001 gesproken met tientallen politiefunctionarissen en zijn stapels registratieformulieren en ruim 225 meldingsformulieren voor sterfgevallen en (pogingen tot) zelfdoding bestudeerd.

De meldingsprocedure is op een aantal punten te verbeteren. Hoewel de zorg voor arrestanten op politiebureaus doorgaans goed is, bestaan er tekortkomingen in de zorgprocedures. Ingevulde meldingsformulieren voldoen goed aan de voorschriften die eraan zijn gesteld, maar het formulier op zich is maar matig hanteerbaar en nuttig omdat vragen onduidelijk zijn, vragen missen en niet duidelijk is wanneer het formulier moet worden ingevuld.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het boek Pogingen tot zelfdoding in politiebureaus werd vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij dr. Eric Blaauw van het Forensische Psychologie Programma: tel. 020 4448771 of 06 55128100, e-mail: e.blaauw@psy.vu.nl. (bij hem is het boek tevens te bestellen) Ook kunt u contact opnemen met Rianne Lindhout, dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. 020 4445662, e-mail: .2001-09-18 / pb 1.062.0 / RL

References


1. mailto:
Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij Voorlichting en Externe Betrekkingen,
e-mail: veb@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Meer zelfmoordpogingen op politiebureaus dan gemeld '
Lees ook