Persbericht Trimbos-instituut


Psychische problemen veroorzaken bij mannen meer ziekteverzuim dan bij vrouwen

Utrecht, 28 maart 2000. Bij psychische problemen neemt het ziekteverzuim bij mannen meer toe dan bij vrouwen. Vooral als er sprake is van depressieve klachten neemt bij mannelijke werknemers het ziekteverzuim sterk toe. Dit blijkt uit gegevens van het NEMESIS-onderzoek van het Trimbos-instituut die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Bij het onderzoek waren 3700 Nederlandse werknemers uit alle bedrijfs- en beroepstakken betrokken. Door de grote omvang van ziekteverzuim om psychische redenen zijn deze uitkomsten ook economisch van belang.

Het jaarlijkse ziekteverzuim ligt in zijn algemeenheid bij vrouwen bijna 10% hoger dan bij mannen, maar als zich psychische problemen voordoen, stijgt het bij mannen meer dan bij vrouwen. Een depressie leidt bij mannen tot verdubbeling van het ziekteverzuim, terwijl het bij vrouwen slechts met 30% toeneemt. Verschillende typen psychische stoornissen hebben een verschillend effect op het ziekteverzuim. Sociale fobie leidt bijvoorbeeld veel minder vaak tot verzuim dan depressie. Naast psychische problemen werd ook problematisch alcohol-, drugs- en medicijngebruik onderzocht. Hieruit bleek dat noch bij mannen, noch bij vrouwen alcoholproblemen tot verhoogd ziekteverzuim leiden.

Het onderzoek maakt duidelijk dat bij het zoeken naar oorzaken en oplossingen voor ziekteverzuim, meer dan tot nu toe een onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende typen psychische klachten.

Wat precies de verklaring is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen zal nader moeten worden onderzocht. Een mogelijke verklaring is de manier waarop mannen en vrouwen met hun problemen omgaan. Uit eerder onderzoek is gebleken dat vrouwen eerder hulp zoeken voor hun psychische problemen dan mannen. Dit zou kunnen helpen ziekteverzuim te voorkomen.

Vooral bij mannelijke werknemers is er behoefte aan betere herkenning en vroegtijdige behandeling van psychische problemen om ziekteverzuim te voorkómen. De bedrijfsarts en huisarts zijn hierbij de hoofdrolspelers maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers en collega's.

Voor nadere informatie: Henk Maurits, voorlichter Trimbos-instituut, telefoon: 030 - 297 11 00.

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11Zoekwoorden:

Deel: ' Meer ziekteverzuim man bij psychische problemen dan vrouw '
Lees ook