Helmond logo Meerjaren Ontwikkelings Programma


Dit Meerjaren Ontwikkelings Programma is de uitwerking van de kernstadsvisie 2010 in concrete programma's voor de periode 1999 tot en met 2003/2004 met een voorzichtige doorkijk naar de periode 2004-2005 tot 2010.

Het is een intergraal en samenhangend inhoudelijk en financieel programma dat de stappen beschrijft die Helmond de komende jaren zet om het streefbeeld voor 2010 uit de kernstadsvisie te kunnen bereiken.

Deze visie is in boekvorm verschenen en als zodanig verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie van de gemeente Helmond aan de Markt 213. Telefoon 0492-587750. U kunt ook een mailtje sturen naar info@helmond.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

Dit boek is ook in elektronische vorm als pdf bestand te downloaden. Om dit bestand te bekijken heeft u de Adobe Acrobat reader nodig. Klik op de onderstaande links om dit programma of het meerjaren ontwikkelings plan in pdf formaat te downloaden.

Meerjaren Ontwikkelings Programma (PDF)

Adobe Acrobat Reader



Deel: ' Meerjaren Ontwikkelings Programma Helmond '




Lees ook