Ministerie van VWS

Meerjarenafspraken voor zelfstandig gevestigde psychiaters

Maandag 14 februari 2000, persbericht nummer 13

Betere regionale spreiding van zorg door zelfstandig gevestigde psychiaters in Nederland, verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid, en herziening van het tariefsysteem. Dit zijn de belangrijkste punten uit de afspraken die vandaag gemaakt zijn door minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de heer Sanders, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de heer Bontje, directeur Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Minister Borst heeft met de zelfstandig gevestigde psychiaters afspraken gemaakt om de kwaliteit van de zorg te vergroten. Belangrijk daarbij is de versterking van onderlinge samenwerking en kwaliteitsbewaking binnen de beroepsgroep en verbetering van de samenwerking met de eerstelijns gezondheidszorg (o.a. huisartsen).

Behalve voor kwaliteitsverbetering, spreiding van de zorg en tariefherziening wordt het beschikbare geld de komende jaren ingezet voor o.a. het aantrekken van extra psychiaters en uitbreiding van het aantal behandelingen door de bestaande zelfstandig gevestigde psychiaters.

Deel: ' Meerjarenafspraken voor zelfstandig gevestigde psychiaters '
Lees ook