Gemeente Soest

Meerjarenbegroting 2002-2005 en belastingvoorstellen 2002 in hoofdlijnen

Op 15 en 17 oktober behandelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2002-2005 (inclusief de eerste en eventueel tweede wijziging) en de belastingvoorstellen 2002.
Daarvóór, op 17 en 18 september, vindt de behandeling plaats in de adviserende raadscommissies:
bestuurszaken, volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening - 17 september, aanvang 9.00 uur
sport, onderwijs en milieu - 17 september, aanvang 13.30 uur ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare werken en recreatie - 18 september, aanvang 9.00 uur
financiën, economische zaken, sociale zaken en cultuur - 18 september, aanvang 13.30 uur

De complete meerjarenbegroting 2002-2005 ligt ter inzage in het Infocentrum in de hal van het gemeentehuis.

De nota van aanbieding bij de meerjarenbegroting, met daarin de belangrijkste financiële ontwikkelingen en een inleiding over het thema 'veiligheid, handhaving en verantwoordelijkheid', treft u aan op onze site onder Bestuur en Organisatie - Gemeenteraad - Begroting.

Deel: ' Meerjarenbegroting 2002-2005/belastingvoorstellen 2002 Soest '
Lees ook