Meerjarig onderzoek helpt biologische landbouw vooruit

PERSBERICHT

Meerjarig onderzoek helpt biologische landbouw vooruit

Zeven onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw- en voedingssector zijn gehonoreerd door het ministerie van Economische Zaken. Zo verstevigt de biologische sector de aansluiting bij de Topsectoren. Ketenorganisatie Bionext is verheugd over de goedkeuring, omdat het onderzoek bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van biologische (en gangbare) ketens.

In 2013 ging de Tweede Kamer akkoord met een amendement van SP-kamerlid Van Gerven, waarin stond dat het onderzoek voor de biologische landbouw en voedselproductie vier jaar lang extra gestimuleerd moest worden. Staatssecretaris Dijksma besloot vervolgens een miljoen euro beschikbaar te stellen voor onderzoeksprojecten die in 2015 van start gaan.

Bionext werd door het ministerie van Economische Zaken aangewezen om advies te geven over de invulling van dit bedrag. Begin april zijn, in nauwe afstemming met WUR-DLO, het Louis Bolk Instituut en het bedrijfsleven, twaalf onderzoeksvoorstellen ingediend voor de plantaardige en dierlijke primaire sectoren, de verwerkende sector en de handel. De voorstellen zijn beoordeeld door TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Agri & Food. Alle projecten werden op basis van inhoudelijke criteria goedgekeurd. Uiteindelijk konden met het beschikbare budget zeven meerjarige projecten gehonoreerd worden.

Biologisch en gangbaar

Een belangrijk criterium voor de inhoud van de projecten was de relevantie voor zowel de biologische als de gangbare sector. De consortiumpartijen, die voor de vereiste co-financiering zorgen, komen zowel uit het biologische als het gangbare bedrijfsleven. Dit proces is gestroomlijnd door de kenniscoördinator bij Bionext, Marian Blom: “Ik zie dat biologisch en gangbaar in meer gevallen dan we zelf denken, samen kunnen optrekken. De biologische sector is van oudsher sterk in het combineren van meer dan één duurzaamheidsaspect, en dat kan een ontwikkelingsrichting vormen voor gangbare ketens. En bijvoorbeeld het instandhouden en verbeteren van bodemvruchtbaarheid en bodemweerbaarheid is overduidelijk een gedeeld belang.”

Einde persbericht

Deel: ' Meerjarig onderzoek helpt biologische landbouw vooruit '
Lees ook