Persbericht MeesPierson N.V.


28 januari 1999
MeesPierson gaat joint venture aan met Vining Sparks USA

MeesPierson N.V. kondigt een joint venture aan met Vining Sparks USA, één van de vijftien grootste underwriters van Amerikaans overheidspapier. De joint venture gaat officieel van start op 28 januari 1999 en wordt Vining Sparks Europe Limited genoemd.

In afwachting van goedkeuring door de SFA zal de nieuwe onderneming zich specialiseren als handelaar in dollarobligaties voor Europese banken en institutionele beleggers. Het accent zal liggen op het op maat structureren van dollarproducten voor individuele institutionele beleggers. De joint venture betekent een versterking van de vastrentende activiteiten van zowel MeesPierson als Vining Sparks respectievelijk in de Verenigde Staten en in Europa. Directeur wordt Joseph D. Smallman.

MeesPierson en Vining Sparks USA zien deze joint venture als een mogelijkheid om in te spelen op de verdere eenwording van Europese markten. In de komende jaren zal naar verwachting de Europese overheidsschuld en daarmee het aanbod van staatsobligaties afnemen. Met hoofdkantoor in Londen, zal Vining Sparks Europe MeesPierson de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de door Vining Sparks bij het verlenen van diensten aan Amerikaanse overheden opgebouwde ervaring in het structureren van schuldpapier. Beide partijen verwachten bovendien een toenemende vraag in Europa naar Amerikaans schatkist- en overheidspapier.

Meerderheidsaandeelhouder in Vining Sparks Europe Limited is Vining Sparks IBG LP, dat een leidende positie heeft onder de Amerikaanse vastrentende broker-dealers en verantwoordelijk is voor de beursintroductie van haar commanditaire vennoot Union Planters Bank (NYSE UPC), de grootste dealer in Small Business Administration Loan Pools. Vining Sparks biedt institutionele beleggers uitgebreide ondersteuning bij de handel, research en technologie op vastrentend gebied vanuit haar kantorennetwerk over de gehele Verenigde Staten.

Joseph Smallman was vroeger de directeur van het Londense kantoor van Vining Sparks. Daarvoor werkte hij voor Smith Barney in de VS en voor de Australia and New Zealand Banking Group in Londen. Hij studeerde af aan de LSE waarna hij lesgaf aan de Universiteit van Cambridge en hij is auteur van verscheidene publicaties op het gebied van securitisation.


-einde-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Vining Sparks Europe, Joseph Smallman, +44 171 208 3111.

MeesPierson maakt deel uit van het internationale bank-, verzekerings- en beleggingsconcern Fortis en heeft kantoren in alle belangrijke financiële centra in de wereld. MeesPierson is actief in corporate banking, private banking, investment banking en information banking. MeesPierson heeft ruim 4.000 medewerkers in ruim 25 landen.

Deel: ' MeesPierson gaat joint venture aan met Vining Sparks USA '
Lees ook