meespierson n.v.


23 augustus: meespierson in gelijk gesteld in procedure tegen veb

in het door de veb aangespannen kort geding is meespierson vandaag door de president van de rechtbank in het gelijk gesteld.

de rechter overwoog onder meer:
'ten aanzien van de beslissing tot wijziging van de uitoefeningsdatum mocht meespierson tot het oordeel komen dat het omwisselingsaanbod van cap gemini s.a. voor de falconhouders een zo relevant gegeven was dat aan hen de mogelijkheid moest worden geboden hierop in te gaan. weliswaar was denkbaar dat niet alle falconhouders dit in hun belang zouden achten, maar meespierson kon in redelijkheid tot het oordeel komen, dat het uitzicht voor de meerderheid van de falconhouders om op 31 maart 2000 nog aandelen cap gemini n.v. te kunnen verwerven weinig aantrekkelijk was gelet op het overheersende belang van cap gemini s.a. in het aandelenkapitaal van cap gemini n.v. na uitvoering van het omwisselingsaanbod. de positie in de markt van de niet meer in aandelen cap gemini s.a. omwisselbare aandelen cap gemini n.v. zal een wezenlijk andere zijn dan in het geval er geen omwisselingsaanbod zou zijn gedaan, een situatie waarvan de falconhouders bij verwerving van hun falcon moesten uitgaan. om de economische positie van de falconhouders zo veel mogelijk intact te houden was het aangewezen om hen alsnog in de gelegenheid te stellen op het omwisselingsaaanbod in te gaan. vervroeging van de uitoefendatum was daarbij onontkoombaar'.

en

'...dat niet is gebleken dat meespierson binnen de door de voorwaarden gegeven kaders en normen de falconhouders meer tegemoet behoorde te komen dan in de aanpassingen is gedaan. hoewel door alle gebeurtenissen rond het omwisselingsbod de falcons sterk in waarde zijn gedaald, kan niet worden gezegd dat meespierson deze terugslag in de economische positie van de falconhouders heeft veroorzaakt en deze behoort te compenseren. een keuze-mogelijkheid als door de veb bepleit behoefde niet door meespierson te worden geboden, omdat de aanpassing van de uitoefendatum een adequate reactie is op het omwisselingsbod van cap gemini s.a. en de beperkte geldigheidsduur ervan.'

de op 13 augustus 1999 gewijzigde voorwaarden geven de falconhouders de mogelijkheid in te gaan op het openbaar bod van cap gemini s.a. op alle aandelen cap gemini n.v. dat afloopt op 31 augustus 1999. de uiterste uitoefendatum van de falcons-2000 is vervroegd van 31 maart 2000 naar 27 augustus 1999. de falcons kunnen nog tot 27 augustus 1999, 16:30 uur worden uitgeoefend. de uitoefenprijs is verlaagd van nlg 150 (eur 68,06) tot nlg 143,24 (eur 65,00). bij uitoefening geven zes falcons-2000 recht op de verwerving van ëën aandeel cap gemini n.v. tegen betaling van de uitoefenprijs.

Deel: ' MeesPierson in gelijk gesteld in procedure tegen VEB '
Lees ook