Persbericht MeesPierson N.V.


5 januari 1999
MeesPierson Investment Bank benoemt drie directeuren.

Per 1 januari 1999 zijn mevrouw drs. D.W.J. Theyse en de heer drs. E.A. Lens benoemd tot directeur Corporate Finance & Capital Markets (CFCM) en is mevrouw dr M.W.M. Donders benoemd tot directeur Securities. Zowel Securities als CFCM zijn bedrijfsonderdelen van MeesPierson Investment Bank.

Binnen CFCM houden D.W.J. Theyse en E.A. Lens zich bezig met het begeleiden en adviseren van binnen- en buitenlandse ondernemingen bij fusies, overnames en kapitaalmarkttransacties. DÚsirÚe Theyse geeft leiding aan het marktteam dat zich richt op de bouwsector. Emile Lens richt zich op de dienstverlenings-, uitzend-, groothandel- en retailsector. Zij zijn sinds 1993 in dienst bij MeesPierson.

M.W.M. Donders geeft binnen Securities leiding aan de afdeling Derivaten. Deze afdeling richt zich op het handelen in en introduceren van afgeleide instrumenten op aandelen en vastrentende effecten op de Europese markt. Monique Donders werkt sinds 1997 bij MeesPierson.


- einde bericht -

Deel: ' MeesPierson Investment Bank benoemt drie directeuren '
Lees ook