Ministerie van VWS

Meest gestelde vragen over mazelen(vaccinatie)

1. Wat zijn mazelen?

Mazelen is een kinderziekte, die wordt veroorzaakt door een virus. Hoge koorts en vlekjes op de huid zijn de meest herkenbare ziekteverschijnselen.

1. Waar herken ik mazelen aan?

Mazelen begint plotseling met koorts, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Deze verschijnselen verdwijnen snel. Na twee tot drie dagen ontstaat opnieuw koorts, nu hoger. Enkele dagen tot een week daarna ontstaat een huiduitslag die begint achter de oren en zich verspreidt over het hele lichaam. Na een paar dagen wordt de huiduitslag minder en daalt de koorts.

2. Hoe kun je mazelen krijgen?

Mazelen wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt verspreid via de lucht (praten, hoesten, niezen). De eerste verschijnselen lijken op een stevige griep of verkoudheid (koorts, hoesten, loopneus, ontstoken ogen). Op dat moment is de ziekte het meest besmettelijk. Mensen kunnen elkaar besmetten vanaf twee dagen voordat er ziekteverschijnselen zijn tot vijf dagen na het begin van de huiduitslag.

4. Wat zijn de risicos van mazelen?

Kinderen kunnen behoorlijk ziek zijn van mazelen, maar herstellen meestal volledig. De ziekte is het meest gevreesd om de ernstige tot zeer ernstige complicaties, zoals middenoor-ontsteking, longontsteking en vooral hersenbeschadiging. Eén op de duizend kinderen sterft aan de ziekte. Er is geen behandeling voor. De ziekte verloopt het meest ernstig bij zeer kleine kinderen.

5. Hoe vaak komt mazelen voor in Nederland?

Jaarlijks worden slechts enkele gevallen gemeld. Er waren epidemieën met vele honderden gevallen onder mensen die niet gevaccineerd zijn in 1987/88, 1992/93 en nu in 1999.

6. Kan een volwassene ook mazelen krijgen?

Vrijwel alle volwassenen hebben mazelen gehad of zijn gevaccineerd en zullen geen mazelen meer krijgen. Slechts enkelen mensen hebben nooit de mazelen en de vaccinatie gehad en kunnen alsnog ziek worden.

7. Hoe groot is de kans dat mijn kind de mazelen krijgt als ik het niet laat inenten?

De kans is groot dat kinderen mazelen krijgen, als ze daar niet voor zijn gevaccineerd. Mazelen wordt overgebracht in de contact met andere kinderen en volwassenen. Uiteindelijk krijgt vrijwel iedereen die niet gevaccineerd is ooit een keer mazelen.

8. Word ik automatisch opgeroepen om mijn kind te laten vaccineren?

Op de leeftijd van 14 maanden krijgen alle kinderen in Nederland een vaccinatie aangeboden (BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond). En nogmaals als de kinderen negen jaar zijn. Kinderen krijgen daarvoor automatisch een oproep via het consultatiebureau. Wie geen gehoor geeft aan de oproep krijgt meestal nog één of twee herhalingsoproepen. Wie daar geen gehoor aan geeft wordt niet meer opgeroepen.

9. Kan mijn kind last hebben van de vaccinatie?

Ja, bij uitzondering ( minder dan 5%) kan een kind last krijgen van de vaccinatie. In de tweede week na de vaccinatie kan een kind lichte koorts en vlekjes krijgen en hangerig zijn. Verder doet de prik bij alle kinderen even veel pijn.

10. Geeft vaccinatie voldoende bescherming tegen mazelen?

Bij minstens 98% van de mensen geeft een vaccin voldoende bescherming tegen mazelen. De tweede vaccinatie op de leeftijd van 9 jaar heeft tot doel de 2% risico dat overblijft alsnog weg te nemen.

11. Tot welke leeftijd heeft inenten tegen mazelen zin?

Het hele leven. Tot en met de leeftijd van 12 jaar is de vaccinatie kostenloos. Daarna moet je het zelf betalen, tenzij iemand in de directe omgeving mazelen heeft.

12. Hoe lang heeft een inenting effect?

Het hele leven.

13. Kan ik mijn kind ook alléén tegen mazelen ingeënt worden of moet het altijd in combinatie met bof en rode hond?

Het vaccin wordt altijd aangeboden in combinatie met bof en rode hond. Deze ziektes kunnen ook ernstige complicaties veroorzaken. Een enkelvoudig mazelen vaccin is niet meer beschikbaar.

14. Kan ik mijn kind alsnog laten vaccineren?

Ouders die hun kind nog niet tegen mazelen hebben laten vaccineren kunnen dit nu alsnog (kosteloos) laten doen. Wanneer het kind ouder is dan 14 maanden maar nog geen vier jaar kunnen zij contact opnemen met het consultatiebureau. Voor het vaccineren van kinderen in de leeftijd vanaf vier jaar kunnen de ouders zich richten tot de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD (schoolarts).
Volwassenen zijn vrijwel altijd beschermd doordat ze ziekte al hebben doorgemaakt of zijn gevaccineerd.

Deel: ' Meest gestelde vragen over mazelen(vaccinatie) '
Lees ook