Gemeente Hilversum


Meeste Hilversummers tevreden over woonomgeving

De meeste Hilversummers zijn over het algemeen tevreden over hun woonomgeving. Dit blijkt uit de resultaten van de gemeentelijke omnibusenquête 1998.

Het gemeentelijke Bureau voor Onderzoek en Statistiek (O&S) houdt dit onderzoek elk jaar om de mate van tevredenheid onder de bevolking te meten. Er werden ditmaal 1567 vragenlijsten verzonden, waarvan er 791 ingevuld terugkwamen. Daarmee zijn de resultaten volgens O&S representatief voor de mening van Hilversummers van 18 jaar en ouder.

Van hen gaf 69 procent aan tevreden te zijn over de woonomgeving. 26 procent kruiste "gaat wel" aan en twee procent "ontevreden".

Verkeer
Het Hilversumse verkeer mag zich nog steeds verheugen in een grote belangstelling van de bevolking. Twee van de drie Hilversummers van 18 jaar en ouder vinden dat verkeersituaties moeten worden aangepast om de doorstroming te vergroten en/of de verkeersveiligheid te verbeteren.

Niet onderzocht is in hoeverre actuele omstandigheden een rol speelden bij de resultaten. De enquête werd in oktober gehouden toen er op veel plaatsen aan de weg werd gewerkt.

Ook al zegt het merendeel voor het woon-werkverkeer geen gebruik te maken van het openbaar vervoer, toch vraagt 32 procent de gemeente ervoor te zorgen dat Hilversyum weer Intercity-station wordt. Uit de enquête van vorig jaar bleek dat de helft van de "Intercity-voorstanders" voor het woon-werkverkeer op de auto was overgestapt toen Hilversum de Intercity-status kwijtraakte.

De meeste Hilversummers (70%) nemen via de gemeentelijke pagina in de Gooi en Eembode kennis van informatie over gemeentelijke aangelegenheden. Bij deze vraag waren meer antwoorden mogelijk. Als andere bronnen werden onder meer Woonbode (56%), Gooi- en Eemlander (53%), huis-aan-huisberichten/brieven (40%), Kabelkrant (27%) en wijkbladen (24%) genoemd.

De enquête verschaft de gemeente gegevens die niet uit andere registers kunnen worden gehaald. Ze worden onder meer gebruikt om beleidsplanen te onderbouwen.

De resultaten verschaffen ook inzicht in ontwikkelingen met betrekking tot tevredenheid. Zo was de bevolking enkele jaren geleden niet tevreden over de gemeentelijke groenvoorzieningen. Dat leidde er toe dat de gemeente haar beleid aanpaste. 26 procent is nu tevreden over het onderhoud aan plantsoenen in de eigen buurt. Een kwart zegt "gaat wel", terwijl 24 procent "ontevreden" zegt te zijn.

Tot zover een greep uit de resultaten van de omnibusenquête. Meer inrformatie: Bureau Onderzoek en Statistiek; tel: 629 28 93.

Deel: ' Meeste Hilversummers tevreden over woonomgeving '
Lees ook