KW2 METINGEN & INSPECTIES B.V.

KW2 M&I B.V. door minister (SzW) aangewezen als Notified Body

Amersfoort, 4 oktober 2001

Vanaf vandaag opereert het Amersfoortse meet- en inspectiebedrijf KW2 B.V., voormalig onderdeel van Krachtwerktuigen, als Notified Body in het kader van de nieuwe richtlijn 'Drukapparatuur' (PED).

Direct na haar verzelfstandiging in 1998 is het bedrijf begonnen met de voorbereidingen voor het behalen van deze status. Belangrijke overwegingen bij de toewijzing van KW2 als Notified Body waren:
- Jarenlange ervaring op gebied van inspecties aan drukvaten (voortzetting van 80 jaar Krachtwerktuigenhistorie)
- Groot aantal reeds door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde verrichtingen (EN45001).

Belangrijke uitbreiding van dienstenpakket
De aanwijzing van KW2 als Notified Body betekent een belangrijke uitbreiding van het dienstenpakket van dit bedrijf. Naast het reeds brede pakket aan periodieke metingen en inspecties op het gebied van energie, milieu en veiligheid mag nu ook de zogenaamde CE-markering voor nieuwe koelinstallaties worden uitgevoerd. In de loop van 2002 zal deze aanwijzing worden uitgebreid met keuringen in de nieuwbouw- en gebruiksfase van andersoortige drukvaten. Met name de nieuwbouw- en gebruiksfase keuringen van stoomketels en autoclaven zullen dan een belangrijke rol gaan spelen.

Deel: ' Meetbedrijf KW2 M&I B.V. aangewezen als Notified Body '
Lees ook