Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Meetinstrument Kwaliteit van Leven dementerenden

Het programma Ouderen van het Trimbos-instituut werkt samen met de afdeling Psychiatrie en de afdeling Huisarts- Verpleeghuis en Sociale Geneeskunde van de Vrije Universiteit aan een meetinstrument Kwaliteit van Leven bij ouderen met dementie in verpleeghuizen. Doel is een gestandaardiseerde gedragsobservatieschaal te ontwerpen die in wetenschappelijk onderzoek gebruikt kan worden voor het meten van effecten van interventies, en die in de verpleeghuiszorgpraktijk toegepast kan worden om effecten van de dagelijkse zorg op de kwaliteit van leven te meten. Met de opkomst van steeds meer nieuwe vormen van zorg voor mensen met dementie, zoals snoezelen (een vorm van zintuigactivering), reminiscentie (ophalen van herinneringen) en belevingsgerichte zorg, lijkt de kwaliteit van leven van dementerenden positief beïnvloed te kunnen worden. Dit is echter moeilijk te bewijzen als daar geen geschikte meetinstrumenten voor bestaan. De bestaande meetinstrumenten richten zich voornamelijk op gedragsproblemen en niet op het welbevinden van mensen met dementie. De ontwikkeling van het nieuwe meetinstrument gebeurt op basis van in eerder kwalitatief onderzoek geconstrueerde categorieën voor aanpassing aan en omgaan met de gevolgen van dementie bij ouderen in het verpleeghuis. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van literatuur en instrumenten voor kwaliteit van leven bij subgroepen van dementerenden en andere doelgroepen. De conceptschaal zal worden voorgelegd aan drie panels van deskundigen: 1) verpleeghuisartsen en psychologen, 2) verzorgenden en verpleegkundigen, en 3) ouderen met dementie en hun familieleden. Daarna wordt het instrument getoetst op betrouwbaarheid, validiteit en praktische toepasbaarheid bij 240 ouderen met dementie in acht verpleeghuizen.
Het project moet eind 2004 zijn afgerond. Het instrument zal te zijner tijd worden uitgegeven in een boekje met handleiding en de uitkomsten van het onderzoek. Bij de implementatie van het instrument zal worden samengewerkt met de koepel van de verpleeg- en verzorgingshuizen, Arcares, en de Landelijke Organisatie Cliënten- en bewoners raden in de ouderenzorg (LOC). Het project wordt gefinancierd door bijdragen van ZonMw, Vereniging Het Zonnehuis, De Open Ankh, Stichting tot steun VCVGZ en Stichting Cliënt en Kwaliteit.

* Jacomine de Lange jlange@trimbos.nl

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
hmaurits@trimbos.nl
Henk Verburg (030) 297 11 00
hverburg@trimbos.nl

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
pstark@trimbos.nl

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Meetinstrument Kwaliteit van Leven dementerenden '
Lees ook