Meetmethode werkstressoren en energiebronnen

Hoe meet je op een betrouwbare manier werkstressoren en energiebronnen? Dit is van belang om stress op het werk tijdig te signaleren en uitval door bijvoorbeeld burnout preventief te bestrijden. De Stichting Kenniscentrum Werkbeleving biedt samen met HCMG Human Capital Management Group B.V. (HCMG) een methode aan die dat mogelijk maakt. De presentatie van het meetinstrument vindt plaats tijdens een persconferentie op maandag 10 maart om 10.30 uur in het van der Valk motel te Leusden.

Hoe meet je op een betrouwbare manier werkstressoren en energiebronnen? Dit is van belang om stress op het werk tijdig te signaleren en uitval door bijvoorbeeld burnout preventief te bestrijden. De Stichting Kenniscentrum Werkbeleving biedt samen met HCMG Human Capital Management Group B.V. (HCMG) een methode aan die dat mogelijk maakt. De presentatie van het meetinstrument vindt plaats tijdens een persconferentie op maandag 10 maart om 10.30 uur in het van der Valkmotel te Leusden.

Persconferentie op maandag 10 maart van 10.30 tot 12.00 uur

(ontvangst 10:00 uur, start presentatie 10:30 uur)

In Van der Valk Hotel Leusden, Phillipsstraat 18, 3833 LC te Leusden

(Tel: 033-4345345)

Stichtingsdirecteur Wieke Berends verzorgt een toelichting, alsmede dr. Arnold Bakker, directeur van HCMG en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de meetmethode.

De door de FNV geïnitieerde Stichting Kenniscentrum Werkbeleving is hét landelijk informatiecentrum voor informatie en advies over werkdruk, stress en burnout. Kerntaken zijn het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie over deze problematiek en aanverwante onderwerpen.

Het kenniscentrum vertaalt de verzamelde kennis en ervaring in praktisch bruikbare informatie en instrumenten voor de verschillende doelgroepen. Het kenniscentrum wil patiënten, werknemers, werkgevers, hulpverleners en andere professionals ondersteunen bij de aanpak en preventie van stressgerelateerde klachten zoals burnout.

HCMG is een onderzoeksbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het kwantificeren van informatie over arbeid en gezondheid op basis van een toonaangevende, wetenschappelijk gevalideerde methodologie.

De methodologie is op een breed HRM terrein inzetbaar en zal samen met het KCW worden ingezet ten behoeve van een HR advies op maat voor werknemers en het verzamelen van data voor HRM analyses en beleidsontwikkeling. * Het onderzoek verschaft onder andere inzicht in :de belangrijkste energiebronnen en werkstressoren en de gevolgen daarvan voor werknemers en organisaties (eventueel per functiegroep, afdeling, etc); * de mate waarin de werkomstandigheden van groepen werknemers of individuen kunnen worden verbeterd * de opvolging van de geconstateerde kansen en problemen middels een begeleidingsmodule waarmee additionele adviezen aan de elektronische dossiers van de (anonieme) respondenten kunnen worden toevoegd; * de wijze waarop HR flow management en loopbaanontwikkeling verder inhoud gegeven kan worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Stichting Kenniscentrum Werkbeleving

Drs. W.C.A. Berends: 06-53735727 of 050-3631746

E-mail: reactie@werkdrukpreventie.nl Web site: www.werkdrukpreventie.nl

HCMG Human Capital Management Group B.V.

Drs. A.J. Bulters: 06-28502554 of 030-2250726

Email : annemieke@hcmg.nl Web site: www.hcmg.nl

Deel: ' Meetmethode werkstressoren en energiebronnen '
Lees ook