Nederlandse Vereniging van journalisten

PROFIEL
Mehmet Ülger kandidaat-bestuurslid NVJ

'Journalistiek was altijd een droom'

Freelance-journalist Mehmet Ülger (39) uit Dordrecht heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur van de NVJ. Als de Verenigingsraad instemt met zijn benoeming, dan zal hij de plaats innemen van Gerard Keijsers."Het is leuk iets voor de eigen beroepsgroep te kunnen doen." Ülger woont al ruim vijftien jaar in Nederland. Journalistiek was voor hem altijd een droom. "Maar in Turkije heb je na de middelbare school geen keuzevrijheid zoals hier in Nederland. Met een test wordt bepaald wat je mag studeren. In feite bepaalt het aantal punten je lot. De keuzevrijheid is heel gering."
Eenmaal in Nederland kwam eerst het welzijnswerk op zijn pad. "In 1993 ben ik naast mijn werk bij de gemeente Rotterdam de parttime-opleiding aan de journalistenopleiding in Tilburg gaan volgen. Na een paar jaar had ik voldoende moed verzameld om het veilige bestaan van een vaste baan te verruilen voor de freelance-journalistiek." Hij verzorgt researchwerk voor actualiteitenprogramma's als Netwerk, Zembla en 2Vandaag, schrijft voor het ANP, Contrast en Wordt Vervolgd. En is vraagbaak voor zaken op het gebied van persvrijheid en mensenrechten. "Met een Nederlandse blik volg ik de ontwikkelingen in Turkije op de voet. Vergeet niet: Turkse media hebben een grote invloed op de in Nederland aanwezige Turken en Koerden." In het verleden maakte Ülger -tezamen met Stella Braam - naam met het boek ' De Grijze Wolven'. De publicatie leidde tot grote opschudding en persoonlijke bedreigingen.
Hij vindt het een eer te zijn aangezocht voor het NVJ-bestuur. Actieve inzet voor vakbondswerk is voor hem een vanzelfsprekendheid. De aanwezigheid van een allochtoon is bovendien goed voor de uitstraling van de vereniging. Al wil hij waken voor de aanwezigheid van allochtonen, omdat het politiek correct is. "Ook ik wil gewoon op mijn daden worden afgerekend."
Om te bepalen waar hij het beste een bijdrage aan de NVJ kan leveren, wil hij zijn bestuurlijke activiteiten met een relatief kleine portefeuille beginnen.

Deel: ' Mehmet Ülger kandidaat-bestuurslid NVJ '
Lees ook