KAS-Associatie

Persbericht 12 juli 2001

Melding krachtens de Wet melding zeggenschap

KAS-Associatie N.V. maakt bekend dat zij van Beleggingsmaatschappij Beurshave N.V., Herengracht 182, te Amsterdam, bericht heeft ontvangen dat Beleggingsmaatschappij Beurshave N.V. haar kapitaalbelang in de KAS-Associatie heeft teruggebracht tot 0%.
De Bank of New York heeft uit beleggingsoogpunt een belang van net onder de 5% in KAS genomen. Het belang van Beleggingsmaatschappij Beurshave N.V. is zo in goede handen gekomen.

Deze bekendmaking is niet een openbaarmaking van een door de Stichting Toezicht Effectenverkeer gecontroleerde melding uit hoofde van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.

Profiel KAS-Associatie
De krachtig groeiende KAS-Associatie is een solide en gespecialiseerde Europese bank voor effectendiensten.

Deel: ' Melding krachtens Wet melding zeggenschap KAS-Associatie '
Lees ook