Gemeente Voorschoten


Wet milieubeheer

Meldingen

Voor een aantal soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Bedrijven, waarvoor zo'n algemene maatregel van bestuur geldt hebben geen milieuvergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen. Bij Burgemeester en wethouders is op 23 maart 1999 de volgende melding ingekomen:

Besluit opslag goederen milieubeheer TIM B.V., Papelaan 2a, Voorschoten

De meldingen liggen vanaf 31 maart 1999 ter inzage op kamer 1.32 (sectie Milieu) van het gemeentehuis. Voor inzage buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u een afspraak maken via tel. (071) 5600 752.

Deel: ' Meldingen Wet milieubeheer Voorschoten - 775 '
Lees ook