Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 11 juni 1999

Meldingsperiode overdragen premierechten zoogkoeien

11 juni 1999 -

Producenten kunnen van 15 juni tot en met 30 juni 1999 melding doen van het overdragen of overnemen van premierechten zoogkoeien. Bij LASER klantenservice in de regio is hiervoor het meldingsformulier "Overdracht premierechten zoogkoeien 1999" en een gratis brochure op te vragen. Informatie over deze regeling is ook verkrijgbaar via internet
(http://www.minlnv.nl/regelingen/).

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: http://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten: http://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Meldingsperiode overdragen premierechten zoogkoeien '
Lees ook