TuinbouwNet


Meldingsplicht Cox's Orange Pippin voorbij

De meldingsplicht voor de handel in appelen van het ras Cox's Orange Pippin is per 2 september opgeheven. Dat meldt het Productschap Tuinbouw (PT).

Vanaf heden is er in het geheel geen meldingsplicht meer van kracht voor Nederlandse appelen.

De meldingsplicht is bedoeld om te voorkomen dat onrijp fruit in de winkel terecht komt. Als het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) een melding krijgt, controleert het de vruchten op rijpheid. De goedgekeurde partijen zijn gemerkt met een sticker.

Partijen Cox's Orange Pippin zullen vanaf nu nog wel steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Deel: ' Meldingsplicht Cox's Orange Pippin voorbij '
Lees ook