TuinbouwNet


Meldingsplicht Elan en Elstar voorbij

De meldingsplicht voor de handel in appelen van de rassen Elan en Elstar is per 25 augustus opgeheven. Dat meldt het Productschap Tuinbouw (PT).

Voor het ras Cox Orange Pippin is de meldingsplicht nog steeds van kracht. Dat betekent dat iedereen die appelen van dit ras verhandelt, nog wel verplicht is dit vóór verhandeling te melden bij het Kwaliteits-Controle Bureau (KCB).

De meldingsplicht is bedoeld om te voorkomen dat onrijp fruit in de winkel terecht komt. Als het KCB een melding krijgt, controleert het de vruchten op rijpheid. De goedgekeurde partijen zijn gemerkt met een sticker.

Partijen Elan en Elstar zullen vanaf nu nog wel steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Deel: ' Meldingsplicht Elan en Elstar voorbij '
Lees ook