TuinbouwNet

Meldingsplicht James Grieve opgeheven

De meldingsplicht voor de handel in appelen van het ras James Grieve van Nederlandse herkomst is met ingang van maandag 27 augustus 2001 opgeheven. Dat meldt het Productschap Tuinbouw.

Voor Alkmene, Elstar, Elan en Cox's Orange Pippin is de meldingsplicht nog steeds van kracht. Dat betekent dat een ieder die appelen van deze variëteiten verhandelt, verplicht is dit vóór verhandeling te melden bij het Kwaliteits-Controle-Bureau voor groenten en fruit (KCB).

De meldingsplicht moet voorkomen dat onrijp fruit in de winkel terecht komt. Als het KCB een melding krijgt, controleert het de vruchten op rijpheid. De goedgekeurde partijen zijn gemerkt met een sticker. Als de meldingsplicht van kracht is en het KCB treft bij de handel partijen appelen zonder sticker aan, dan deelt de keuringsdienst een boete uit.

Partijen James Grieve zullen vanaf 27 augustus nog wel steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Deel: ' Meldingsplicht James Grieve opgeheven '
Lees ook