Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Financiën

Persbericht ministerraad
24 mei 2002

Meldplicht ongebruikelijke transacties uitgebreid

De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën ingestemd met het besluit tot aanwijzing van beroepsbeoefenaars en hun diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). Met dit besluit wordt de identificatie- en meldplicht uitgebreid naar notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants en makelaars in onroerende zaken. Ook gaat het om personen of bedrijven die met deze beroepen vergelijkbare werkzaamheden verrichten, zoals trustkantoren en administratiekantoren. Deze beroepsgroepen worden verplicht hun cliënten te identificeren en te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in Zoetermeer als er bij transacties met meer dan 15.000 euro in contanten wordt betaald. Daarnaast hebben zij een meldingsplicht als zij het vermoeden hebben dat een transactie verband kan houden met witwassen. Met het besluit wordt de herziene EU-richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld uitgevoerd.

De identificatie- en meldplicht voor advocaten en notarissen richt zich op financiële diensten, zoals advisering over of bijstaan bij aan- en verkoop van onroerend goed, beheren van geld, beheren of oprichten van vennootschappen en overname van ondernemingen. Het bestrijkt niet de dienstverlening voor juridische procedures, waaronder advisering over het starten van procedures en het vermijden van gedingen. Hiermee is verzekerd dat rechtzoekenden onbezwaard toegang hebben tot de advocatuur en het notariaat.

De identificatie- en meldplicht voor accountants en belastingadviseurs betreft het verstrekken van belastingadvies, het verzorgen van belastingaangiften, het verrichten van werkzaamheden in verband met het samenstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening of het voeren van administraties. Ook deze beroepsgroepen hoeven niet te melden wanneer zij hun cliënt in een gerechtelijke procedure vertegenwoordigen. Voor makelaars betreft de identificatie- en meldplicht het optreden als tussenpersoon voor de aan- of verkoop van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.

RVD, 24.05.2002Deel: ' Meldplicht ongebruikelijke transacties uitgebreid '
Lees ook