Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 23/12/99

Informatie

Met vragen en klachten over onderhoud van wegen, verkeersproblemen, groen- en speelvoorzieningen, riolering, ophalen van het huisvuil, afvalscheidingstation en beheer van gemeentelijke gebouwen, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij het Meldpunt Openbare Werken, telefoon 030-637 56 52.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. In de week tussen kerst en nieuwjaar is het gemeentehuis gesloten. Sommige afdelingen zijn wel geopend of beperkt geopend. Meer informatie over openingstijden vindt u in de publicatie hierboven 'openingstijden gemeentehuis'. Het gemeentehuis bevindt zich aan Het Kant 2 te Houten. Het postadres is Postbus 30, 3990 DA Houten. Het telefoonnummer is 030-639 26 11.

Spreekuur college
Maandagmorgen 29 december vervalt het spreekuur. Het avondspreekuur is
10 januari. Wethouder Lenstra is dan verhinderd. Voor dit spreekuur kunt u een afspraak maken via het Bestuurssecretariaat, telefoon 639
27 00 of 639 27 01.

Klacht indienen
Een klacht over de wijze waarop u door de gemeente Houten of door een medewerker van de gemeente bent behandeld, kunt u indienen bij de gemeente Houten. Uw brief kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Als u uw klacht telefonisch in wilt dienen, belt u de desbetreffende ambtenaar of de klachtencoördinator, telefoonnummer (030) 63 92 740. Ook kunt u uw klacht per e-mail indienen: gemeentehuis@houten.nl, met als onderwerp 'klacht'. Bij het Wooninformatiecentrum kunt u een folder halen over de klachtenprocedure van de gemeente Houten.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Meldpunt Openbare Werken voor vragen inwoners Houten '
Lees ook