Gemeente Leeuwarden

Meldpunt Overlast Leeuwarden voorziet in behoefte

Logo Meldpunt Overlast Op 3 februari jongstleden is het Meldpunt Overlast Leeuwarden van start gegaan. Bij dit meldpunt kunnen bewoners sociale overlast melden die een structureel karakter heeft. Bewoners kunnen ook bellen wanneer zij zich zorgen maken over iemand in de buurt. Hierbij kan het onder meer gaan om mensen die zichzelf en hun omgeving vervuilen of ernstige psychische problemen hebben.

De medewerkers van het meldpunt hebben het druk; via de telefoon en de mail zijn de afgelopen twee weken zon 50 meldingen binnengekomen. Een klein deel hiervan betreft meldingen die in principe niet thuishoren bij het meldpunt. De medewerkers van het meldpunt zorgen ervoor dat deze meldingen op de juiste plaats terechtkomen. Bij een aantal meldingen is direct actie ondernomen om de overlast weg te nemen. Voor de aanpak van de meeste overlastsituaties is echter meer tijd nodig, omdat de achterliggende problemen vaak divers en complex zijn. De meldingen die zijn binnengekomen zijn verschillend van aard en hebben onder andere betrekking op rondhangende verslaafden/zwervers, jongeren op straat en buren. Het gaat om het achterlaten van afval, geluidsoverlast, gevoelens van onveiligheid, vandalisme, stankoverlast etc. Tevens hebben twee mensen gebeld die hun zorg hebben uitgesproken over medebewoners.

De website van het meldpunt is tot nu toe ongeveer 500 maal bezocht.

Het meldpunt is bereikbaar tijdens kantooruren, onder het algemene nummer van de gemeente (058)2 33 88 33 of er kan gemaild worden naar meldpuntoverlast@friesland.politie.nl. Op de website www.meldpuntoverlast.nl is meer uitgebreide informatie te vinden.

Nieuwsbericht uit week 08 2003

[s?leeuwarden.gemeente_leeuwarden_actueel.inleiding.meldpunt_overlast_ leeuwarden_voorziet_in_behoefte]

Zoekwoorden:

Deel: ' Meldpunt Overlast Leeuwarden voorziet in behoefte '
Lees ook