Gemeente Amsterdam

Meldpunt Zoeklicht goed bezocht
Van 75 per jaar naar 75 per maandag
4 maart 2003 - Dienst Wonen

Het meldpunt Zoeklicht raakt meer en meer bekend bij de Amsterdammer. Vanaf de start van de campagne, september 2002, zijn zo'n 450 meldingen van onderhuur bij het Woonloket Zuiderkerk binnen gekomen. De Dienste Wonen zet de campagne 'Eerlijk huurt het langst' dan ook voort. Voor deze campagne kwam er namelijk veel minder meldingen binnen.

Belangrijk doel van de campagne is verandering van houding en gedrag ten opzichte van onrechtmatige doorverhuur van de woning.

De mensen die het meldpunt bellen zijn bijna allemaal buur of buurtgenoot. Bij de onderhuursituaties die zij melden, is zowel sprake van een wisselend aantal bewoners als van een langdurige onderhuursituatie. In ruim een vijfde van de meldingen speelde overlast van de onderhuurder nadrukkelijk een rol.

Na een eerste screening van de meldingen op het gedrag van de hoofdhuurder lijkt verhuizen naar een koopwoning en het tegelijkertijd aanhouden van de huurwoning een trend. Deze ontwikkeling heeft grote aandacht bij de Dienst Wonen. Ook wordt vertrek naar buitenland en samenwonen elders genoemd. Veel melders weten overigens niet waar de hoofdhuurder zich bevindt.

In de meeste gevallen vinden melders doorverhuur zeer onrechtvaardig. Er is woningschaarste en regels zijn tenslotte regels.

De zoeklichtorganisatie brengt met de campagne het meldpunt Zoeklicht bij het Woonloket Zuiderkerk over het voetlicht. In het project Zoeklicht participeren de Sociale Dienst Amsterdam, het Register Amsterdam, de corporaties en makelaars. De overheid treedt op als intermediair. Na een melding verzamelt de Dienst Wonen de gegevens die over het adres bekend zijn, bezoekt het adres met betrokken organisaties en informeert de eigenaar/verhuurder. De eigenaar/verhuurder moet uiteindelijk zelf de onrechtmatige doorverhuur beëindigen.

Het Woonloket Zuiderkerk is de centrale plaats voor meldingen over woonfraude. Het is bereikbaar via 020-6806 806, Zuiderkerkhof 72 of via de e-mail: zoeklicht@wonen.amsterdam.nl

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Meldpunt Zoeklicht Amsterdam goed bezocht '
Lees ook