Ingezonden persbericht


11 juni 2002

Gevolg stakingen

Melk wordt in delen Friesland en Groningen niet meer opgehaald

Sinds vanochtend zes uur wordt er geen melk meer opgehaald bij zo'n 1.150 melkveehouders van Friesland Coberco in Friesland en Noord-West Groningen. In totaal gaat het hierbij om zo'n 5,4 miljoen kilogram melk per dag.

Friesland Coberco beschikt door de stakingen in 10 bedrijven niet meer over voldoende operationele productiecapaciteit om de melk te verwerken. Melkveehouders zullen de niet opgehaalde melk in de mestput moeten laten lopen.

"De informatie verzonden met dit e-mail bericht en de bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Indien u dit e-mail bericht bij vergissing heeft ontvangen, wilt u dan de verzender onmiddellijk waarschuwen en het bericht vernietigen. Het gebruik van e-mail is niet gegarandeerd veilig of foutloos; informatie kan worden onderschept, verminkt of verloren gaan; kan te laat of incompleet binnenkomen of virussen bevatten. Om deze reden neemt de verzender geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of wijzigingen in de inhoud van dit bericht als gevolg van het versturen via e-mail. Bij twijfel verzoeken wij u een kopie op te vragen."

"The information contained in this message and its attachments is intended only for the use of the addressee, you may not use, copy or disclose to anyone any information contained in the message and its attachments. If you received the message in error, please advise the sender immediately and destroy or delete the message. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the content of this message which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard copy version."

Deel: ' Melk wordt in delen Friesland en Groningen niet meer opgehaald '
Lees ook