Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 3 september 2001

FRACTIEVOORZITTER AD MELKERT BEZOEKT GRAFISCH AFWERKINGSBEDRIJF IN APELDOORN

Woensdag 5 september bezoekt PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert samen met PvdA-wethouders Eppo Gutteling en Aalt van de Glind, afdelingsvoorzitter Hetty Verhulst en fractievoorzitter Ton Kunneman het grafisch bedrijf Van Elst Grafisch Afwerker BV, Schumanpark 75 in Apeldoorn. Het bezoek begint om 14.30 uur en eindigt om 16.15 uur.

Van Elst is een modern grafisch bedrijf. Het bedrijf telt circa 50 werknemers en onderscheidt zich in innovatief personeels- en scholingsbeleid. Driekwart van het personeel is door het bedrijf zelf opgeleid, doorleertrainingen en omscholingscursussen gelden voor iedere werknemer. Doel van het bezoek is geïnformeerd te worden over de nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfstak. Daarnaast wil Melkert spreken over de behoeften van het midden- en kleinbedrijf en de positie op de arbeidsmarkt. Directeur Onno Bruinsma, genomineerd voor manager van het jaar 2000, zal de PvdA-ers informeren en rondleiden door het bedrijf, waarna Melkert met de werknemers van het bedrijf in gesprek gaat.

Van 16.30 tot 17.30 uur is er voor de pers gelegenheid met Ad Melkert te spreken en hem vragen te stellen over het werkbezoek en actuele politieke zaken. De persontmoeting vindt plaats in het bovengenoemde bedrijf, Schumanpark 75 in Apeldoorn.

Deel: ' Melkert bezoekt grafisch afwerkingsbedrijf Apeldoorn '
Lees ook