Erasmus Universiteit Rotterdam

7 mei 2002

Landelijk Congres der Bestuurskunde

Melkert, Burghouts, Wallage en hun visie op Toezicht & Controle

Het openbaar bestuur worstelt met toezicht- en controlevraagstukken. Problemen komen aan het licht bij onder meer de rampen in Enschede en Volendam, de bouwfraude en de moeilijkheden met de Nederlandse Spoorwegen. Tijdens het Landelijk Congres der Bestuurskunde op 7 en 8 mei worden de vele aspecten van Toezicht & Controle behandeld. Sprekers uit de politiek, het openbaar bestuur, de wetenschap en het bedrijfsleven zullen de huidige problematiek schetsen en aangeven hoe dit politiek en maatschappelijk actuele thema in de toekomst vormgegeven zal moeten worden.

Dinsdag 7 mei

Sprekers stellen de deelnemers in staat actuele inzichten met betrekking tot het thema op te doen en zullen hun standpunt ten aanzien van Toezicht & Controle geven. Tijdens de forumdiscussie gaan de forumleden met elkaar in debat, waarbij politici zich een week voor de Tweede-Kamerverkiezingen duidelijk uit zullen moeten spreken over de toekomst van Toezicht & Controle. Tevens worden er deze dag verscheidene workshops aangeboden.

Woensdag 8 mei

De tweede congresdag is meer interactief van karakter. Deelnemers kunnen zelf aan de slag met verworven inzichten, onder andere door te participeren in één van de simulatiespelen. Verder zijn er die dag lezingen waarin ingegaan wordt op de dagelijkse praktijk van Toezicht & Controle. Tijdens de interactieve lezing zal er discussie plaatsvinden tussen de sprekers en tussen sprekers en deelnemers.

Deelnemende sprekers:

Dinsdag 7 mei, o.a.:

* mr. I.W. Opstelten, burgemeester van Rotterdam
* drs. A.P.W. Melkert, Tweede-Kamerfractievoorzitter PvdA
* prof. dr. Ph. Eijlander, hoogleraar Wetgevingsvraagstukken en Bestuursrecht, verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant
* mw. mr. L.S.W.A.B. van der Laan, lid van het Europees Parlement, D66

* drs. M.B. Engwirda, lid Europese Rekenkamer
* prof. dr. W.J.M. Kickert, hoogleraar Bestuurskunde, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

* dr. F.J.H. Mertens, inspecteur-generaal ministerie van Verkeer & Waterstaat

* mw. drs. W.C.G. Voûte-Droste, VVD-Tweede Kamerlid
* mw. dr. A. Kant, SP-Tweede Kamerlid

* dagvoorzitter: drs. V.N.S. Deconinck, presentator van onder andere 2Vandaag

Woensdag 8 mei, o.a.:

* mr. R. Fernhout, Nationale Ombudsman

* mr. drs. A.J.M. van der Putte, directievoorzitter overheidsgroep KPMG

* mw. drs. J.M. de Vries, staatssecretaris ministerie van Verkeer & Waterstaat

* drs. J. Wallage, burgemeester van Groningen
* mr. H.C.J.L. Borghouts, secretaris-generaal ministerie van Justitie, toekomstig Commissaris van de Koningin in Noord-Holland
* dagvoorzitter: prof. dr. A.B. Ringeling, hoogleraar Bestuurskunde, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Deel: ' Melkert, Burghouts, Wallage en hun visie op Toezicht & Controle '
Lees ook