NIPO

Melkert in ongenade bij Nederlandse kiezer

De mogelijke opvolger van premier Wim Kok, PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert, is na de ESF-zaak in ongenade gevallen bij de Nederlandse kiezer. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NIPO afgelopen weekeinde heeft uitgevoerd onder 664 Nederlanders. Melkert wordt door nog maar 16% van de Nederlandse kiesgerechtigden geschikt gevonden om Wim Kok op te volgen.

Maar liefst drie op de vijf Nederlandse kiesgerechtigden (61%) vinden Ad Melkert na de ESF-affaire - waarin geld van de Europese Unie niet is gebruikt voor werkgelegenheidsprojecten, maar om de bezuinigingen op de arbeidsvoorziening te verzachten - ongeschikt om Wim Kok op te volgen als premier na de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Wat dit betreft kan de huidige premier op aanzienlijk meer draagvlak rekenen. Een meerderheid van de Nederlanders (58%) ziet Wim Kok in de aanloop naar de verkiezingen graag opnieuw als lijsttrekker van de PvdA.

De Nederlandse kiesgerechtigden, die Ad Melkert ongeschikt noemen om Wim Kok als premier op te volgen, slagen er in zeer ruime meerderheid niet in een andere kandidaat voor het premierschap binnen de PvdA te noemen. Liefst 84% zegt het niet te weten of vindt dat binnen de PvdA - na Kok en Melkert - geen geschikte kandidaten voorhanden zijn. De huidige minister van Binnenlandse Zaken, Klaas de Vries, heeft nog de beste papieren. Hij wordt door 4% genoemd. Zijn collega van Sociale Zaken, Willem Vermeend, scoort 3%. De burgemeester van Tilburg, Johan Stekelenburg, wordt door 1% spontaan genoemd.

Het oneigenlijk gebruik van de gelden uit het Europees Sociaal Fonds door Ad Melkert is voor een deel van de PvdA-stemmers zelfs reden de partij de rug toe te keren: 3% van de PvdA-kiezers geeft aan volgend jaar zeker niet meer op de partij te stemmen. Dit betekent een verlies van twee Kamerzetels.

De ESF-zaak heeft bovendien zijn weerslag op het vertrouwen in het kabinet. In april van dit jaar gaf 41% van de Nederlandse kiesgerechtigden aan nog vertrouwen te hebben in de verrichtingen van het huidige Paarse kabinet. Dit aandeel is inmiddels gedaald naar 38%.
1 | Vertrouwen in het tweede Paarse kabinet
<<...OLE_Obj...>> Bron: NIPO, 2001

Bij publicatie of verspreiding graag de bron 'NIPO' vermelden.

Methode: NIPO Telepanel. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 28 en 29 juli 2001 (n=664), onderzoeksnummer: C3431. Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Remco Frerichs (020 5225 479, of r.frerichs@nipo.nl).

Deel: ' Melkert in ongenade bij Nederlandse kiezer '
Lees ook