Partij van de Arbeid


Melkert: 'Kinderopvang nu snel realiseren'

25 februari 1999 PvdA-voorlichting

PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert maakt zich zorgen over de traagheid waarmee de extra kinderopvang wordt gerealiseerd. In het regeerakkoord is 250 miljoen gulden extra vrijgemaakt voor gemeenten en instellingen. Melkert roept het Kabinet op nu haast te maken met de uitvoering van extra kinderopvang-plaatsen. Hij dringt er bij de staatssecretaris van VWS op aan in spoedoverleg met alle betrokken partijen nu snel te komen tot een besteding van de gelden in het kader van de zogenaamde bouwimpuls. Kinderopvang is cruciaal voor veel mensen, vooral ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Bovendien worden jonge ouders in de gelegenheid gesteld arbeid en zorg te blijven combineren.

Het gaat hierbij om twee zaken:

1. De regering moet de financiële ruimte in het Waarborgfonds vergroten zodat gemeenten en instellingen goedkoper kunnen lenen om bouwplannen sneller tot uitvoering te brengen.

2. Gemeenten kunnen op grond van art. 17 van de Wet op deruimtelijke ordening binnen bestaande bestemmingsplannen extra kinderopvangvoorzieningen realiseren. Hier moet nu op heel korte termijn mee worden begonnen.

Ad Melkert zei dit in Weert op donderdag 25 februari na afloop van een werkbezoek aan Limburg.

Deel: ' Melkert 'Kinderopvang nu snel realiseren' '
Lees ook