Partij van de Arbeid


Melkert: Lessen van Kosovo gebruiken voor nieuwe missies

15 oktober 1999 PvdA

Fractievoorzitter Ad Melkert heeft 15 oktober een publicatie in ontvangst genomen over de Kosovo-crisis van het instituut Clingendael.

Tijdens de in ontvangst name blikte Melkert terug op besluitvorming rond de Kosovo-crisis. Melkert noemde het beëindigen van de jarenlange sluipmoord op de etnische Albanezen en de nieuwe start voor de terugkerende vluchtelingen een succes voor de NAVO en de VN. Volgens Melkert is dit succes een bevestiging van de juistheid van de keuze voor Nederlandse betrokkenheid.

Toch is er bij Melkert op een aantal punten een ambivalent gevoel blijven bestaan. Melkert: 'Terugblikkend zijn er vele vragen te stellen. Ik vind dat deze in het parlement aan de orde behoren te komen. Melkert is bang dat anders in de toekomst de nederlandse regering geen ruim mandaat kan verlenen aan internationale organisaties. Bij een ruim mandaat hoort, volgens Melkert, voldoende vertrouwen in de internationale organisaties en de wijze waarop men missies voorbereid en communiceert.

Aan de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie moet worden gevraagd in te gaan op de gesignaleerde leemten en knelpunten die bestaan. De PvdA-fractie heeft de regering gevraagd een evaluatie op te stellen. Melkert: 'deze evaluatie zal van belang zijn voor het beoordelen van de aanstaande plannen met betrekking tot de toekomstige structuur van de Nederlandse krijgsmacht. En voor de besluitvorming over een verantwoorde ontwikkeling van een Europese defensiesamenwerking. Voor mijzelf en mijn
collega-fractievoorzitters zal dit de mogelijkheid bieden de lessen van Kosovo te verbinden met een geëngageerde inzet voor een nieuwe Europese missie'.

De hele inleiding van Ad Melkert

Deel: ' Melkert Lessen van Kosovo gebruiken voor nieuwe missies '
Lees ook