Partij van de Arbeid


Melkert ontvangt sociaal pamflet van provinciale lijsttrekkers
15 februari 1999 PvdA-voorlichting

De PvdA wil dat de provincies sterker en socialer de nieuwe eeuw intreden. In een pamflet formuleren de twaalf lijsttrekkers van de PvdA bij de statenverkiezingen enkele ambities. Zij zullen dit pamflet woensdag 17 februari tussen 19.00 en 20.00 uur aanbieden aan Ad Melkert in vergadercentrum Paushuize, Pausdam 10 in Utrecht (het voormalige provinciehuis). Melkert zal hierop kort reageren. Ook zal hij ingaan op actuele politieke onderwerpen.

In kort bestek gaat het om de volgende ambities:


* meer werk door een betere aansluiting op de arbeidsmarkt;
* veilige buurten en straten door het uitbreiden van het aantal politie-agenten in uitvoerende dienst zodat de politie in de hele provincie bereikbaar en aanspreekbaar is;

* meer aandacht voor zorg door een offensief tegen de wachtlijsten in de thuis- en ouderenzorg;

* een bereikbare en leefbare provincie door investeringen in een beter en betrouwbaar openbaar vervoer;

* eerlijk delen, ook in de provincie.

Het pamflet is vanaf woensdagmiddag 16.00 uur beschikbaar bij de afdeling voorlichting.

Deel: ' Melkert ontvangt sociaal pamflet provinciale lijsttrekkers '
Lees ook