Partij van de Arbeid


Verklaring van Ad Melkert n.a.v. uitspraken van VVD-kamerlid van der Doel over de rol van Rob van Gijzel tijdens het onderzoek naar de Bijlmerramp
8 juni 1999 PvdA-voorlichting

Naar aanleiding van uitspraken van de heer van den Doel, gedaan in Elsevier, laat fractievoorzitter Melkert weten dat hem door de heer van Gijzel als volgt is meegedeeld dat een aantal aantijgingen van de heer Van den Doel niet sporen met de werkelijkheid:


- bedoelde medewerkster van de ECB heeft tot de verkiezingen in mei 1998 als administratief medewerkster voor Van Gijzel gewerkt en was sindsdien werkzaam voor een ander PvdA-kamerlid. Zij was op verzoek van de ECB gedetacheerd bij de staf van de commissie;


- tijdens de werkzaamheden van de ECB heeft van Gijzel geen contact gehad met Oudkerk over de inhoudelijke gang van zaken;


- in december 1998 is er een voorgesprek geweest tussen de leden van de ECB en Van Gijzel. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de heer van Gijzel op verzoek van de commissie beloofd de leden van de commissie nog een aantal stukken te doen toekomen. Hetgeen geschiedde. Zo heeft de heer van Gijzel het bij hem in bezit zijnde logboek van de Rijkspolitie, via de heer van den Doel, aan de enquÛtecommissie doen toekomen. Overige documenten, betreffende correspondentie tussen Van Gijzel en afzonderlijke ministeries heeft hij via de heer Meijer aan de ECB doen toekomen;


- tenslotte heeft de staf van de ECB Van Gijzel tweemaal benaderd om een nadere toelichting op verschillende zaken te krijgen.

Melkert beoordeelt op grond hiervan de uitspraken van Van den Doel als onjuist en roept de leden van de enquÛtecommissie op hun nabeschouwingen over de interne gang van zaken in de commissie te staken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Melkert over uitspraken Van der Doel over Van Gijzel '
Lees ook