Partij van de Arbeid


Melkert over WAO: 'Werkgevers meer verplichten WAO'ers in dienst te houden'
24 januari 1999 Robert Wester

De bereidheid van werkgevers om arbeidsgehandicapten in dienst te houden of te nemen schiet dramatisch tekort. Het kabinet ontkomt niet aan aanvullende maatregelen die de werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Het is dringend gewenst het voorjaarsoverleg te benutten om de verschillende opvattingen en belangen te overbruggen. Dit zei fractievoorzitter Ad Melkert zondag op een PvdA-bijeenkomst in Amsterdam.

Melkert stelde vast dat in het recente verleden de werknemers al veel hebben moeten bijdragen aan het beperken van de aanspraken op de WAO (beperking van uitkeringsrechten en aanvaarding van passende arbeid). Nu vinden ook binnen de uitvoeringsorganisaties drastische veranderingen plaats. Staatssecretaris Hoogervorst trekt deze lijn goed door. Wat ontbreekt is echter de bijdrage van de werkgevers op de werkvloer. De PvdA-fractie roept het kabinet op een drietal aanvullende maatregelen te overwegen.

1) De wettelijke plichten in de arbeidsomstandighedenwet moeten worden uitgebreid naar het treffen van preventieve maatregelen, indien is gebleken dat het ontbreken hiervan arbeidsongeschiktheid kan veroorzaken. De Arbeidsinspectie moet hierop toezicht gaan uitoefenen.

2) Het aandeel van arbeidsgehandicapten in de arbeidsorganisatie moet omhoog. De wet REA biedt hiertoe wettelijke mogelijkheden die desnoods moeten worden toegepast indien afspraken tussen sociale partners over het in dienst nemen of houden van arbeidsgehandicapten uitblijven.

3) Hierop vooruitlopend moet het kabinet overwegen het ontslaan van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten te verbieden. Met een ontslagverbod ontstaat voor werkgever Ún werknemer de plicht om met elkaar een andere werksituatie te creÙren, eventueel door detachering buiten de eigen arbeidsorganisatie. Zo kunnen de capaciteiten van mensen toch worden benut. En daardoor krijgen ook eventuele oneigenlijke motieven voor het verbreken van de arbeidsrelatie via de WAO minder kans.

Melkert wees opvattingen over verlaging van de uitkeringen van de hand: "Blankert zegt: verlaag de uitkeringen, de PvdA zegt: werkgevers, neem uw verantwoordelijkheid."

Deel: ' Melkert wil werkgevers meer verplichten WAO'ers te houden '
Lees ook