ABVAKABO FNV

Melkertbanen moeten rol spelen tijdens formatie

Zoetermeer 11 februari 2003

De toekomst van de gesubsidieerde arbeid moet in 2003 duidelijk worden. Dat is zo afgesproken tussen sociale partners in het najaarsakkoord en vastgesteld in het Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003. 'De daad moet nu bij het woord worden gevoegd', zegt ABVAKABO FNV. Daarom biedt de bond vandaag zijn visie op het stelsel van gesubsidieerde arbeid aan. Jet Bussemaker (PvdA) en Hubert Bruls (CDA) namen het document in ontvangst, de informateurs kregen het per post.

ABVAKABO FNV vindt dat het stelsel van gesubsidieerde arbeid nadrukkelijk aan de orde moet komen in de formatiebesprekingen. 'Juist in deze tijd waarin het aantal werklozen snel toeneemt, moet dit arbeidsmarktinstrument optimaal worden ingezet', aldus Janke Smit, landelijk bestuurder van ABVAKABO FNV. De bond verzet zich fel tegen afschaffen van het stelsel, zoals het kabinet Balkenende-I wilde. 'Wij vertrouwen erop dat de onderhandelaars, Balkenende en Bos, inmiddels hebben begrepen dat bezuinigingen op dit punt echt niet meer kunnen'.

ABVAKABO FNV doet een voorstel voor een nieuw stelsel van gesubsidieerde arbeid, dat in de plaats moet komen van de huidige - soms ondoorzichtige - regelingen. Een nieuw stelsel moet gericht zijn op reïntegratie enerzijds en het regulier maken van banen anderzijds. ABVAKABO FNV stelt drie vormen van gesubsidieerde arbeid voor: het reïntegratiescenario, gereserveerde banen, en banen voor mensen die blijvend op gesubsidieerd werk zijn aangewezen. Mensen krijgen een tijdelijke aanstelling, en worden doelmatig gereïntegreerd. In een 'combibaan' kunnen mensen werken en leren tegelijk. Zo doen zij ervaring op, om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. De huidige I/D-banen worden omgezet in gereserveerde banen met normale arbeidsvoorwaarden. Bovendien moeten er banen beschikbaar blijven voor mensen die gewoonweg niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen.

De besprekingen over het stelsel van gesubsidieerde arbeid zullen in het komende jaar doorgaan. ABVAKABO FNV blijft zich inzetten voor een goede regeling.

Meer informatie:
Janke Smit landelijk bestuurder (06) 51218410 Annemarie Vonk voorlichter (079) 3536319

Het document 'De toekomst van de gesubsidieerde arbeid' kunt u downloaden:
www.abvakabo.nl

11 feb 03 15:03

Zoekwoorden:

Deel: ' Melkertbanen moeten rol spelen tijdens formatie '
Lees ook