Ingezonden persbericht


Persbericht

15 mei 2002

Zuivelcoöperatie De Zeven Provinciën

Melkprijs 2001: 37,21 euro

Het bestuur van Zuivelcoöperatie De Zeven Provinciën UA heeft de voorlopige melkprijs 2001 vastgesteld op 37,21 euro (inclusief

5,374 procent btw) per honderd kilogram melk. Dit is een verbetering ten opzichte van 2000 met ruim 7 procent.

Het gemiddelde vetgehalte van de melk in 2001 was 4,477 procent, het eiwitgehalte was 3,471 procent. Van de melkprijs van 37,21 is 35,44 euro als gemiddeld voorschot uitbetaald. De nabetaling bedraagt 1,77 euro (inclusief btw) per honderd kilogram melk. Dit komt overeen met 5 procent van het voorschotmelkgeld.

Bij het bekendmaken van de jaarcijfers 2001 was uitgegaan van een voorlopige melkprijs van 37,20 euro. In 2000 bedroeg de melkprijs 34,65 euro per 100 kilogram melk bij 4,433 procent vet en 3,472 procent eiwit.

De melkprijs voor 2001 van Friesland Coberco is nog niet definitief. De definitieve melkprijs wordt voor 1 november 2002 vastgesteld zodra de vijf indexondernemingen Arla Foods Denemarken, Belgomilk, Campina, Humana Milchunion en Nordmilch hun jaarcijfers officieel hebben gepubliceerd.

Toelichting berekening
Basis voor de berekening van de melkprijs 2001 is de melkprijs van Friesland Coberco Dairy Foods 1999. Deze bedroeg toen 31,47 euro (exclusief btw) of 33,34 euro (inclusief btw) per honderd kilogram melk. Omgerekend naar de huidige vet- en eiwitgehaltes bedraagt deze nu 31,81 euro (exclusief btw) per honderd kilogram melk. De basis (ex-btw) wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde procentuele verandering (index) van de geraamde uitbetaalde melkprijs in 2001 ten opzichte van 1999 (gecorrigeerd naar de gemiddelde vet- en eiwitgehaltes en -waarden 2001) van de indexondernemingen. Op grond van de huidige beschikbare gegevens bedraagt de index 111,0 procent.

Zoekwoorden:

Deel: ' Melkprijs 2001, 37,21 euro '
Lees ook