Provincie Gelderland


Besparen op energie en water

12 februari 1999

Nr. 99-048

Melkveehouderij kan kosten besparen

Melkveehouders kunnen nog veel geld verdienen door energie en water te besparen. Dit blijkt uit de ruim 150 Energie- en Waterscans Melkveehouderij' die het Nederlands Energie Adviesbureau (NEA), onderdeel van de NUON-groep, het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. De gemiddelde besparing bedroeg f 3.100,-- per melkveebedrijf per jaar. De scan is een doorlichting van de energie- en waterhuishouding op het melkveebedrijf en in de woning en geeft mogelijkheden aan om te besparen op energie- en waterkosten.

Kosten
Door een bijdrage van de provincie Gelderland, LAMI-Gelderland en de NUON, kost de scan slechts f 315,-- (normaal wordt f 1.350,-- gerekend). Wanneer mocht blijken dat er minder dan f 315,-- kan worden bespaard, vervallen zelfs de kosten. Het gaat om een lonende investering met een maximale terugverdientijd van een jaar. Het aanbod om een scan te laten uitvoeren geldt tot 1 september van dit jaar voor maximaal 500 melkveehouders in Gelderland.

Belangstellenden kunnen zich melden bij het NEA via telefoonnummer 0900-1478. Voor degenen die meer willen weten over deze Energie- en Waterscan worden eind februari en begin maart vijf voorlichtingsavonden gehouden waar de scan wordt geïntroduceerd en toegelicht aan de hand van een scan die werd gemaakt op een bedrijf uit de regio.
De bijeenkomsten, die om 20.00 uur beginnen, worden gehouden op:
* 22 februari, Dorpscentrum Vorden, Raadhuisstraat 6, Vorden
* 23 februari, Exelse Molen, Oude Lochemseweg 4, Exel (Laren)
* 25 februari, t Heuveltje, St. Jansgildestraat 27, Beek
* 1 maart, Zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo
* 9 maart, De Roskam, Hoofdstraat 26, Gorssel

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de afdeling Landelijk Gebied, de heer F. Goselink, tel. (026) 359 95 74, e-mail: f.goselink@prv.gelderland.nl
* de afdeling Landelijk Gebied, de heer B. Tijhoff, tel. (0546) 57 93 53, e-mail: b.tijhoff@prv.gelderland.nl
* LAMI-Gelderland: mevrouw C. Wipfler, projectleider, tel. (0317) 46 62 53 of 06 - 225 24 790.

Deel: ' Melkveehouderij kan kosten besparen '
Lees ook