Productschap Zuivel

p e r s b e r i c h t

melkveehouders betalen fl. 44 miljoen aan superheffing

Nederlandse melkveehouders hebben in het per 1 april jl. afgelopen quotumjaar 1998/99 meer melk aan zuivelfabrieken afgeleverd dan het door de EU vastgestelde quotum. De omvang van de overschrijding is ongeveer 1,5 keer zo groot als in het voorafgaande quotumjaar, doch ligt onder het niveau van de twee daaraan voorafgaande jaren (zie tabel).

Door de Nederlandse melkveehouderij moet als gevolg van de overschrijding in het quotumjaar 1998/99 ca. fl. 44 miljoen aan superheffing worden betaald. Voor iedere kilogram melk waarmee het quotum wordt overschreden is een melkveehouder ca. fl. 0,79 verschuldigd.

Gemiddeld moet de Nederlandse melkveehouder fl. 1.400,= betalen. Vorig quotumjaar (1997/98) was dit ongeveer fl. 900,=. De te betalen bedragen variëren overigens sterk per bedrijf.

Gedurende de achterliggende quotumjaren zijn in Nederland de volgende bedragen aan superheffing betaald.

quotumjaar

superheffing
x fl miljoen


1993/94


25


1994/95


40


1995/96


71


1996/97


64


1997/98


29


1998/99


44

De superheffingsregeling is in 1984 in de EU ingevoerd om de productie van koemelk af te stemmen op de vraag naar melk en zuivelproducten. In Nederland wordt de regeling uitgevoerd door de Centrale Organisatie Superheffing, onderdeel van het Productschap Zuivel.

Rijswijk, 25 mei 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Melkveehouders betalen fl. 44 miljoen aan superheffing '
Lees ook