CORDAID

Memisa/Mensen in Nood geven 1 mln aan Afghaanse vluchtelingen

Memisa en Mensen in Nood geven 1 miljoen aan Afghaanse vluchtelingen

Mensen in Nood en Memisa geven samen één miljoen gulden aan de Afghaanse vluchtelingen in zowel Afghanistan als in Pakistan. Via de lokale partner IbnSina wordt gezondheidszorg en onderdak geboden aan de Afghaanse bevolking. Door het grote netwerk van IbnSina is het nog steeds mogelijk om de duizenden vluchtelingen in Afghanistan te bereiken.

IbnSina schat dat er op dit moment al zeker 300.000 Afghanen de grens van Pakistan zijn overgevlucht, vanwege de gespannen situatie. De non-gouvermentele organisatie IbnSina richt zich met name op gezondheidszorg projecten en wordt al sinds 1996 gesteund door Memisa. Met de steun van Mensen in Nood coördineert IbnSina de bouw van 800 lemen hutten voor de vluchtelingen in Pakistan. De afgelopen jaren heeft de bevolking van Afghanistan zwaar te leiden gehad onder burgeroorlog en langdurige droogte. De huidige spanning brengt veel extra vluchtelingen op de been. Angst zorgt ervoor dat de helft van de bevolking uit de grote steden in Afghanistan naar het platteland zijn getrokken. Dit brengt een enorme druk op de faciliteiten op het platteland teweeg. Er is gebrek aan medische voorzieningen, onderdak, water, sanitatie en voedsel. Ibnsina beheert onder andere 31 vaste klinieken en meerdere mobiele klinieken in het zuiden en oosten van Afghanistan.

Woensdag 26 september zal een medewerker van Memisa/Mensen in Nood naar Pakistan afreizen. De medewerker zal samen met de lokale partner de extra noodhulp coördineren en nieuwe projecten opzetten.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos de Voogd (Memisa) tel. 070 .313 6556/ mobiel 06 . 12 99 1279, of Marjolein Hammink (Mensen in Nood) tel. 070 .313 62 22/ mobiel 06 .22 52 4028

Mensen in Nood en Memisa maken onderdeel uit van Cordaid. Cordaid vertegenwoordigt alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking: noodhulp, structurele armoedebestrijding en de opbouw van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Mensen in Nood zet zich in voor noodhulp en kwetsbare groepen, met name kinderen. Memisa richt zich op structurele gezondheidszorg en medische noodhulp.

25 sep 01 17:11

Deel: ' Memisa/Mensen in Nood geven 1 mln Afghaanse vluchtelingen '
Lees ook