Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2001/6392
datum
10-09-2001

onderwerp
Memorandum Groenboek
TRC 2001/9031 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen het standpunt van de Nederlandse regering inzake het door de Europese Commissie in maart van dit jaar gepresenteerde Groenboek over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Overeenkomstig de afgesproken procedure zal de regering dertig dagen na verzending aan de Staten-Generaal het Nederlandse standpunt toezenden aan de Europese Commissie.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Regeringsstandpunt inzake Groenboek herziening Gemeenschappelijk Visserijbeleid (PDF-formaat, 58 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN

ReagerenDeel: ' Memorandum Groenboek '
Lees ook