26890000.003 mem. van toel. overeenkomst overname van onregelmatig bin nengekomen en verblijvende personen Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 17:24

Ken-merk VolgKenmerk* Blad 1/2 26890

Goedkeuring van de op 6 juni 1995 te Boekarest tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met Aanhangsels (Trb. 1995, 155)

Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING

Op 15 december 1999 gaven 33 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat de op 6 juni 1995 te Boekarest tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met Aanhangsels (Trb, 1995, 155) 1), overgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal bij brieven van 15 november 1999, kamerstukken II 1999/2000, 26 890, nr. 1, aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Het onderhavige voorstel van wet strekt daartoe.

Ter toelichting verwijzen wij naar de toelichtende nota die bij bovengenoemde brieven was gevoegd.

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

A.H. Korthals

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

J.J. van Aartsen

1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Memorie van toelichting onregelmatig binnengekomen personen '
Lees ook