Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Meningen over mobiliteit gepeild op AutoRAI

Tijdens de AutoRAI 2003 van 6 tot en met 16 februari is aan bezoekers van de Verkeer en Waterstaat-stand gevraagd hun mening te geven en suggesties te doen over mobiliteit in Nederland. Zo blijkt onder meer dat de meeste ondervraagden voor de aanleg van zogenoemde plusstroken en van het gebruik van vluchtstroken in drukke tijden zijn, de spitsstroken. Vrachtwagens zouden volgens veel bezoekers gedurende de hele dag een inhaalverbod moeten krijgen, al waren de vrachtwagenchauffeurs onder de bezoekers het daar niet mee eens. Zij vinden bovendien dat de maximumsnelheid voor hen kan worden verhoogd naar 90 kilometer per uur.

Over snelheidsovertredingen waren de meeste mensen eensgezind: binnen een marge van 5 kilometer zou er niet beboet mogen worden. Daarentegen mogen ernstige snelheidsovertredingen wel met hogere boetes worden bestraft. Trajectcontroles, zoals door minister De Boer van Verkeer en Waterstaat voorgesteld, worden door veel bezoekers gezien als een veilige oplossing om snelheden te controleren.
Op de vraag naar de kansen van autovrije centra in de steden, toonden de ondervraagden zich pessimistisch. Zij zien daarvoor weinig mogelijkheden aangezien het openbaar vervoer vaak nog onvoldoende toereikend is. Bovendien denken veel automobilisten tijd te verliezen bij het zoeken van parkeerruimte buiten de stad. De meerderheid van de ondervraagden is ontevreden over het openbaar vervoer. Suggesties ter verbetering waren onder meer het openbaar vervoer goedkoper of gratis te maken en de capaciteit te vergroten van met name trams en bussen. Tot slot toonden vooral jongeren zich enthousiast over het idee van minister De Boer om de leeftijdgrens voor het autorijbewijs te verlagen.

Ter voorbereiding op de AutoRAI zijn op deze nieuwssite de grootste verkeersergernissen gepeild. In een kleine maand tijd hebben daarop 370 mensen gereageerd. Bijna zesentwintig procent ziet te langzaam rijden als de grootste ergernis op de weg. Daarna volgen bumperkleven, agressief rijgedrag en onnodig links rijden. Op de AutoRAI noemden bezoekers naast te langzaam rijden op de linkerbaan en bumperkleven ook rechts inhalen als grote ergernis. Ook vindt men het belangrijk dat er meer gecontroleerd wordt op het dragen van gordels op de achterbank. Verkeer en Waterstaat start in de loop van dit jaar weer met de campagne afstand houden, gericht op notoire bumperklevers. In maart start de campagne Gordels om, ook achterin.

De bevindingen zijn slechts een indicatie van wat de burger bezighoudt, maar wel belangrijk voor de aanpak van knelpunten in de toekomst. Minister De Boer: Deze uitkomsten vind ik heel belangrijk. Ik ben blij dat een groot aantal acties al zijn ingezet met de spoedwet wegverbreding. Denk aan de vele spitsstroken die worden aangelegd. Ook worden de komende jaren veel nieuwe projecten opgeleverd die de capaciteit op de weg verbeteren. Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwe A5 bij Schiphol en de verbreding van de A16. Ook ben ik van plan een aantal zaken eens goed onder de loep te nemen, ik ga de mogelijkheden onderzoeken voor een aantal vernieuwingen rond het rijbewijs, uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtwagens en de uitbreiding van trajectcontrolesystemen. Ik vind het van belang dat we de vinger goed aan de pols houden en luisteren naar de weggebruikers. Op deze manier kunnen we de problemen nog beter aanpakken. Dat is ook de reden dat we twee keer per jaar een enquête gaan houden onder weggebruikers, zo weten we wat de burger wil en of we op de goede weg zijn.

Deel: ' Meningen over mobiliteit gepeild op AutoRAI '
Lees ook