Gemeente Langedijk


Meningsvorming over veiligheid op water
03 maart 2003

Politiek Langedijk wil met verschillende mensen rond tafel om te praten over de veiligheid op het Langedijker water. In een tijd dat recreatie in het fraaie Langedijker watergebied mag rekenen op een steeds groter wordende publieke belangstelling, komt ook de keerzijde naar boven. De overlast die waterrecreatie met zich meebrengt. Nog voor het komende vaarseizoen wordt geprobeerd maatregelen te treffen. Deze moeten zodanig zijn dat het plezier op het Langedijker water blijft voortbestaan, maar dat de overlast wordt beperkt en veiligheid wordt gegarandeerd.

Op initiatief van de fractie van Hart voor Langedijk/D66 wordt maandag 10 maart een inventariserende bijeenkomst gehouden in het gemeentehuis van Langedijk. Tijdens deze openbare bijeenkomst willen aanwezige de leden van de raadscommissie Zorg en Welzijn graag de mening horen van de bevolking. Ook instanties zoals Stichting Langedijk Waterrijk, Staatsbosbeheer, politie, gebruikers of eigenaren van de eilanden en omwonenden zijn van harte welkom. Op deze manier hopen de fracties van de Langedijker politieke partijen de eventuele problemen in kaart te kunnen brengen. Natuurlijk staan de oren ook open voor suggesties die leiden tot verbeteringen van de huidige situatie. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Deel: ' Meningsvorming over veiligheid op water in Langedijk '
Lees ook