universiteit van amsterdam

mens reageert op bewust waargenomen informatie

promotie psychologie

dinsdag 10 maart, 12.00 uur
iedereen kent het gevoel van handelen in een reflex: het vangen van een bal of een snelle uitwijkmanoeuvre in de auto. af en toe kan je reageren op een visuele prikkel al voordat je die bewust hebt waargenomen. uit recent onderzoek in de cognitieve psychologie blijkt dat dit eigenlijk veel vaker voorkomt dan wij denken: onbewust waargenomen informatie kan voor een belangrijk deel ons gedrag beïnvloeden. sommige onderzoekers beweren zelfs dat bewuste waarneming niet meer is dan een epifenomeen, een bijproduct van hersenactiviteit zonder relevantie voor ons doen en laten. jacob jolij laat zien dat deze bewering te voorbarig is. door middel van verschillende experimenten toont hij dat mensen bij voorkeur reageren op wat ze bewust van de wereld waarnemen. dat wil niet zeggen dat mensen niet kunnen reageren op onbewust verwerkte informatie, maar in normale omstandigheden laten wij ons leiden door wat wij bewust van de wereld waarnemen. dhr. j. jolij: seeing and acting. the role of conscious and unconscious visual representations in visually guided behaviour. promotor is dhr. prof. dr. v.a.f. lamme.
locatie: agnietenkapel, oudezijds voorburgwal 231, amsterdam.

Zoekwoorden:

Deel: ' Mens reageert op bewust waargenomen informatie '
Lees ook