expostbus51


MENSEN IN NOOD

Noodhulp voor Ambon

Mensen in Nood stelt 300.000 gulden beschikbaar voor noodhulp aan het eiland Ambon. De hulp gaat naar de slachtoffers van de onlusten en geweldadigheden op het eiland tussen christenen en moslims. Zo zal er onder anderen voedsel, kleding en kooktoestellen aan vluchtelingen worden verstrekt. Maar is er ook aandacht voor juridische assistentie aan slachtoffers van het geweld en reconciliatie werk.

De noodhulp van Mensen in Nood zal worden uitgevoerd door het Bisdom Ambon. Het bisdom heeft bij het uitbreken van de onlusten begin dit jaar op het eiland een crisiscentrum in het leven geroepen. Via dit centrum worden zowel moslims als christenen bereikt.

Het bedrag van 300.000 gulden wordt voor de helft opgebracht door medefinancieringsorganisatie Bilance. Mensen in Nood coordineert de noodhulp aan Ambon.

Deel: ' Mensen in Nood Hulp voor Ambon '
Lees ook