PERSBERICHT

Amersfoort, 2 februari 1999

Mensen met diabetes de dupe van acties Borst.

Mensen met diabetes worden het slachtoffer van de maatregelen die minister Borst heeft genomen in het kader van de nieuwe regeling voor de vergoeding van medicijnen. Door hen te laten bijbetalen voor insuline wil de minister over de rug van deze patiënten de fabrikanten van insuline dwingen hun prijzen te verlagen. Prijzen die nota bene bijna 20 procent lager zijn dan in de ons omringende landen.

De minister wil een bewustwordingsproces bij artsen en patiënten op gang brengen. Het resultaat van deze actie zou moeten zijn dat overgestapt wordt van dure naar goedkope medicijnen, mits deze volstrekt gelijkwaardig zijn aan elkaar. De minister forceert dit bewustwordingsproces door patiënten te laten bijbetalen voor het duurdere gelijkwaardige medicijn.

De Diabetesvereniging Nederland vindt het volstrekt onjuist en onwaardig om dit algemene principe gemakshalve ook toe te passen op diabetes en insuline. Er worden in Nederland verschillende soorten insuline voorgeschreven die zich wat betreft chemische samenstelling van elkaar onderscheiden. Ook de werking en de mogelijke bijwerkingen van deze preparaten zijn verschillend. De minister kan en mag die verschillende middelen niet op één hoop gooien en het goedkoopste medicijn vervolgens tot 'insuline' verklaren.

Dat gaat ten koste van 150.000 mensen met diabetes, die afhankelijk zijn van het dagelijks meerdere keren toedienen van insuline. Dat er bovendien door de minister in haar maatregelen fouten zijn gemaakt die kostenverhogend werken in plaats van kostenverlagend is, naar het oordeel van de Diabetesvereniging Nederland alleen maar des te schrijnender.

E. van Berkel
Diabetesvereniging Nederland
Postbus 933, 3800 AX Amersfoort
Telefoon 033 - 463 05 66

Deel: ' Mensen met diabetes de dupe van acties Borst '
Lees ook